JASHTË DHE BRENDA MEJEOUTSIDE AND INSIDE ME
Mimoza Ahmetitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Jashtë meje
gjithë bota zien në luftë e në ëndërr.


Po dhe brenda meje
gjëmon zëri i saj.


Jashtë meje
dashurojnë, vriten, lindin
miliona.


Po dhe brenda meje
dashuria,
vrasja,
lindja
me të njëjtin shkulm veprojnë.
Outside me
The whole world reels in battle and dream.


But inside me too
Its voice resounds.


Outside me
They are loving, killing, giving birth
To millions.


But inside me too
Love
Murder
Birth
Are just as active.

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO.


next
index
translator's next