JA, DHE PAK ...LOOK, AFTER A WHILE ...
Mimoza Ahmetitrans. Refik Kadija (from Albanian)
Ja, dhe pak, ethet do të këndojnë tek unë.
Do të dëgjohen vaje të imta, tmerrsisht të holla,
në lartësinë e trurit, nga pipëza e zemrës...
Është ora e thyerjes.
Largohuni prej meje!
Mos m shikoni.
Jam tmerrsisht i bukur.
Verboheni...

Me lotë të zhveshur,
ku drita dridhet,
shkëlqen e bie
nëhon të gjoksit,
qan fytyra ime
me sytë që shohin nga brenda.

Mister i bukurisë,
viktima jote pi ujë në oazin tënd,
do mbytet në ty e lulëzuar.

Ja, u kujtova ç'është:
ai që nuk e dua dhe po vdes për të,
ndërsa kujtesa, një pyll i prishur nga shtrëngata
e kthimit në vete
më dërmoi...

Mbyllini dyert, dritaret.
Largoni fëmijët mos shohin.
Filluan ethet, po dridhem.
Jam tmerrsisht i bukur, në këtë akt sfinksi,
me gjak ëngjëllor në deje.
Kapërdij dhimbje të çartshme.

Largohuni!
Verboheni!
Mister i bukurisë,
viktima jote piu në oazin tënd.
U mbyt në ty e lulëzuar...
Look, after a while, fevers will start singing in me.
There will be heard slight laments, terribly sharp,
Up to brain level, from the core of the heart ...
It is breaking time.
Go away from me!
Don't look at me.
I'm awfully beautiful.
You'd go blind...

With bare tears
Where light is quivering,
It brightens and drops
Into the breast cleft;
My face is weeping
With introverted eyes.

The mystery of beauty,
Your victim drinking water in your oasis,
It will get drowned within you in bloom.

Well, I recollected what it is:
It's he whom I don't love and whom I'm dying for,
While my memory - a forest destroyed by the tempest
of self-recovery,
Is crushing me ...

Shut the doors, and the windows.
Keep the children out of sight.
The fever has started; I am shivering.
I'm awfully beautiful, in this sphinx-like act,
With angelic blood in my veins.
I endure tremendous pains.

Keep off!
You'd go blind!
Oh, Mystery of beauty,
Your victim drank from your oasis.
It was drowned in you in bloom ...

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Refik Kadija.


next
index
translator's next