FIKJEEXTINCTION
Mimoza Ahmetitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Ti kaltërim ke qenë dikur. U erre.
Nuk e kupton çfarë do të thotë kjo?
Kujto se si vërsulej rrezja ime
shigjetë drejt qiellit tënd.
- Kujto.
Kënaqësi e sigurisë të erri.
Tani shpotit të tjerët, duarxhep.

Po buzagazin aq krenar të paqes
përse fytyra jote më se jep?

Si paralajm në ato mbrëmje prilli
me heshtje plumbi ma prisje çdo fjalë.
Ti kaltërim, ti egoist i kaltër,
m'u fike në duar ngadalë.
You were once blue-coloured. You have grown dark.
Do you not know what this means?
Remember how my ray
Shot into your sky like an arrow.
- Remember.
The satisfaction of security has darkened you.
Now with your hands in your pockets you make fun of the others,
But why does your face
No longer bear that lordly smile of tranquillity?

As a warning on those April evenings
You interrupted my every word with a leaden silence.
Blue-coloured, you blue egoist,
Slowly you went out in my hands.

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO.


next
index
translator's next