FEKONDIMI I LULEVETHE POLLINATION OF THE FLOWERS
Mimoza Ahmetitrans. Frida Knifca (from Albanian)
Ishte një vogëlush si drita
me sytë si nata
i gjithi yll.
Qëndroi i befasuar
përpara humnerave të mia dhe klithi:
Zonjë, ju po rrëzoheni!
E di i pëshpëriti vështrimi im
dhe me krahët e mi e pështolla
puthjen e tij të qumësht si seksi i tij -
aq mund të më dhuronte të më shpëtonte.
Gjithë ditën fekondonte lule
dhe në mbrëmje, kur e pickonin yjet
vraponte, ulurinte:
Zonjë! Ju po vdisni, ju po gremiseni!
dhe prapë një puthje e qumësht.
Ishim të dërmuar të dy:
puthjet me gjarpërinj që patëm premtuar
dhe përqafimet me ujqër
nuk mundëm t’i bëjmë.
Ishin ca puthje me bolla lënguese
që pas një dite bëheshin shëruese.
Shpejtësinë e plumbit ndjeja përballë humnerës
dhe shvoshkjen e pakapshme nga gëzhoja...
Shko vogëlushi im, mos ma shto vetminë
me përpëlitjen tënde për të më shpëtuar,
Shiko si i lëpijnë buzët e kulloshtra, të dobëtit,
duke na lakmuar...
Unë e di që do të ma marrësh hakun,
edhe pse s’është nevoja.
Unë e di që do të qash me lotë zemre për mua
dhe do ta përdorësh seksin tënd si kamë
për t’ua futur në bark
atyre që përqeshin përpëlitjen.
Dhe në gremisjen time do të shoh si në ëndërr
fekondimin e luleve.
Dhe do të jem më e Bukura e Parajsës për ty
sikurse isha dhe më e bukura e ferrit.
It was a small child like the light
with eyes like the night
all like a star.
It stayed surprised
above my cliffs and shouted:
Madam, you are falling off!
I know, my look whispered
and with my arms I grabbed
his milky kiss just as his sex ...
-that was all he could offer to save me.
All day he was pollinating flowers
and in the evening, when stars pinched him,
he would run screaming:
Madam! You are dying, You are falling!
And again a milky kiss.
We were both exhausted:
Promised snake kisses
and wolf hugs to each other
we couldn’t do.
They were kisses with whining snakes
that a day later would become healing.
In front of the cliff I felt the speed of the bullet
unreachable from the shell ...
Go my little baby; don’t add to my loneliness
your efforts to save me,
look how the feeble are licking their lips
from envy ...
I know that you will avenge me
even though there is no need;
I know you will cry with heart-felt tears
and will use your sex as a hook
to put in the tummy of those
that laugh at the effort.
And in my falling I will see as in a dream
the flower’s pollination.
And I will be the most beautiful of heavens for you
just as I was the most beautiful of hells.

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Frida Knifca.


next
index